..:: ELIXIR | Gry Fabularne(RPG) | Gry Komputerowe(cRPG) | Fantastyka | Forum | Twoje Menu Ustawienia
   » Ogólne

   » Rozgrywka

   » Świat

   Szukaj
>NASZE STRONY
 MAIN
:: Strona Główna
:: Forum
:: Chat
:: Blogi

 GRY FABULARNE
:: Almanach RPG
:: Neuroshima
:: Hard HEX
:: Monastyr
:: Warhammer
:: Wampir
:: D&D
:: Cyberpunk2020
:: Earthdawn
:: Starwars
:: Arkona

 GRY cRPG
:: NWN
:: Baldurs Gate
:: Torment
:: Morrowind
:: Diablo

 FANTASTYKA
:: Literatura
:: Tolkien
:: Manga & Anime
:: Galeria

 PROJEKTY
:: Elcards
:: Chicago

Hierarchia
Społeczeństwo kainitów, zupełnie tak jak ludzkie, wyodrębniło w sobie kilka różnych klas społecznych. Niektóre z nich nie mają prawie żadnych praw i wpływu na wampirzą politykę, inne natomiast zagarniają całą władzę dla siebie. Jednak nawet pomiędzy "panami" istnieją spore różnice- szczególnie w zakresie tego, co wolno im robić bezkarnie, a za co sami mogą być ukarani. Na tej stronie postaram się pokazać Wam jak zorganizowane są warstwy rządzące zarówno w Camarilli jak i Sabacie.


CAMARILLA

Podstawowym organem władzy w Camarilli jest Książę. Wampir ten ma za zadanie utrzymywać Maskaradę w swoim mieście, a także dbać o zachowywanie pozostałych praw. Do jego obowiązków należy również poskramianie wybryków Anarchistów i zapobieganie przejęciu domeny przez Sabat.
Do praw książęcych należy:
- prawo zwoływania Krwawych Łowów (Lextalionis) na łamiących Tradycje
- prawo swobodnego tworzenia Potomstwa
- prawo do posiadania Domeny
- prawo wzywania do miasta Egzekutorów
- wszelkie inne prawa wynikające z tradycji
Wraz z Radą Primogenów Książę może także ustalać prawa obowiązujące w mieście (tzw. praxis) i wybierać poszczególne wampiry do sprawowania funkcji społecznych np. harpie, szeryfa.
Na stanowisko Księcia wybierany jest najczęściej najstarszy wampir w Mieście.

Każdy Książę powinien posiadać zastępcę, który przejmie jego obowiązki gdy "szefa" nie będzie w mieście lub nie będzie on w stanie sprawować władzy. Zastępca taki nosi tytuł Seneszala i jest wybierany bezpośrednio przez Księcia.

Ważną funkcję w mieście sprawuje również Rada Primogenów, zwana czasem Radą Pierworodnych. W jej skład wchodzą po jednym Primogenie z każdego Klanu w mieście. Zadaniem Rady jest "pomaganie" Księciu w sprawowaniu władzy, a także ewentualny wybór nowego Księcia. Rada ma prawo odwołać ze stanowiska zarówno Księcia jak i któregoś ze swoich członków. W niektórych miastach Rada całkowicie przejmuje książęce obowiązki i nie kłopocze się z wyborem tradycyjnego władcy.

Każdy primogen posiada swojego zastępcę zwanego Biczem.

Z ramienia Księcia w mieście wybierany jest także Szeryf, Harpie i opiekun Elizjum. Szeryf to wampir mający za zadanie utrzymywać pokojowe stosunki pomiędzy Kainitami, pilnować przestrzegania Tradycji i dbać o książęce ineresy w domenie. Harpie zajmują się spisywaniem Statusu poszczególnych wampirów, a Opiekun dba o miejscowe Elizjum i stosunki w nim panujące.

Powyżej Księcia na drabinie władzy stoi Egzekutor (Justicar). Każdy z klanów Camarilli ma swojego Egzekutora. Temu potężnemu wampirowi przysługuje prawo zwoływania Konklawe i wymierzania sprawiedliwości w imieniu całej Camarilli. Konklawe jest bardzo ważnym politycznie wydarzeniem, gdyż łatwo może zachwiać książęcą władzą i równowagą w mieście. Na Konklawe (które notabene może zwołać jedynie Egzekutor) rozstrzyga się narosłe między wampirami spory a także sądzi "zbrodniarzy" występujących przeciw Tradycjom i łamiących Maskaradę.Na Konklawe można również ogłosić Krwawe Łowy na Księcia, który normalnie jest poza tym prawem. Największe Konklawe odbywa się co 13 lat w Wenecji, a jego uczestnikami są członkowie Wewnętrznego Kręgu.
Egzekutorów wybiera jedynie Wewnętrzny Krąg na wspomnianym zgromadzeniu. Swoją funkcję Egzekutorzy pełnią formalnie przez 13 lat, ale mogą zostać powtórnie wybrani na następną "kadencję". Ich sądy są bardzo poważane, a wyroki zazwyczaj surowe. Nie ma żadnego kodeksu którym musi kierować się Justicar wydając wyrok- wszystko pozostawia się jego uznaniu...

Przy boku kazdego Egzekutora można spotkać także koterie innych wampirów - takich zwie się Archontami. Archonci służą za asystę, ochronę i "oczy i uszy" Egzekutorów. Są oni zawsze dobrowolnie związani Wiezami Krwi z Egzekutorem, a nierzadko stanowią jego Progeniturę.

Na samym szczycie Camarilli stoi Wewnętrzny Krąg. To własnie jego członkowie tworzyli Camarillę i ustalali rządzące nią prawa (którym oczywiście nie podlegają). Skład Wewnętrznego Kręgu pozostaje niezmienny już od ponad pięciuset lat, a należą do niego:

Hardestadt -Ventrue , 5 - ta generacja , Tremerzy mówią , że nie żyje, a zastępuje go jego Syn Hardestad Młodszy lub Heinz Eulał
Adana de Sforza - Brujah , 5 - ta generacja
Milkov Petrenkov - Gangrel , 6 - ta generacja
Camilla Banes - Malkavian , 6 - ta generacja
Josef von Bauren - Nosferatu , 6 - ta generacja
Rafael de Corazon - Toreador , 5 - ta generacja , twórca pierwszej Tradycji - Maskarady
Mistress Fanchon - Tremere , 6 - ta generacja

Do zadań Wewnętrznego Kręgu należy wybór Egzekutorów i nadzorowanie działania Camarilli. Chociaż teoretycznie nie mają oni zbyt wiele do roboty, to są na tyle potężni, że mogą wtrącić się w każdą kainicką sprawę. Choć czasem mówi się, że Wewnętrzny Krąg zajmuje się także wieloma innymi, niekoniecznie moralnymi sprawami, a nawet współpracuje z Przedpotopowcami - to są to jednak tylko nie potwierdzone plotki, które nikną w cieniu innych. Tak naprawdę z Wewnętrznym Kręgiem nigdy nic nie wiadomo i większość rozsądnych wampirów pragnie mieć z nimi jak najmniej doczynienia.


SABAT

Najwyższy przywódca Sabatu nosi tytuł Regenta. Według sekty ma on za zadanie nadzorować synów i córki Kaina do czasu, aż sam Praojciec powróci i dalej osobiście poprowadzi swoje dzieci. Regent nie posiada władzy absolutnej, jednak jego polecenia są zwykle wykonywane. W jego mocy leży ogłaszanie krucjat, nominowanie na ważniejsze stanowiska w Sabacie a także wyznaczanie zadań Czarnej Ręce. Najbardziej znanym Regentem, a raczej Regentką, jest Melinda Galbraith- Odszczepieniec Toreadore z 5-tego pokolenia. Rządziła miastem Meksyk. Podobno została zamordowana, ale jedyne co faktycznie wiadomo, to że zniknęła tuż przed wielkim trzęsieniem ziemi które pochłonęło tysiące ofiar. Melinda była bezwzględną kombinatorką kontrolującą sektę poprzez nasyłanie zabójców i szantaże. Wielokrotnie jednak udowodniła ona swoją wartość jako przywódczyni i wielu sabatnikom brakuje jej rządów.

O stopień niżej niż Regent stoją Kardynałowie. Są to wampiry posiadające wielką potęgę i władzę. Pod swoją kontrolą mają ogromne regiony geograficzne, na których ustalają politykę lub prowadzą tamtejszych sabatników do walki z wampirami Camarilli. Kardynałowie rzadko kiedy muszą się tłumaczyć ze swoich działań Regentowi czy prisci- chyba, że ich działalność ma szkodliwy wpływ na rozwój sekty. Do najbardziej znanych kardynałów należy wcześniejszy Arcybiskup Nowego Jorku- Francisco Domingo de Polonia. Ten 7 pokoleniowy Lasombra jest uważany za jednego z najbardziej przebiegłych i niebezpiecznych członków Sabatu. Dowodził on min. krucjatą skierowaną na Atlantę.

Kolejnym etapem władzy, poniżej kardynałów ( choć nie wszyscy zgadzają się z tą opinią), są Prisci. Mają oni za zadanie doradzać Regentowi i Kardynałom w sprawach Sabatu. Razem wzięci Prisci mają władzę większą niż pojedynczy Kardynał, jednak żaden z pojedynczych Prisci nie może się równać z Kardynałem. Połączeni Prisci i Kardynałowie tworzą Wewnętrzny Krąg Sabatu, który może zdymisjonować Regenta lub podważyć jego decyzje. Ponadto prisci pełnią czasem funkcje sądziów podczas procesów oskarżonych o działanie na szkodę sekty sabatników.

Kardynałom służą Arcybiskupi. Funkcja ta jest odpowiednikiem Księcia Camarilli. Arcybiskup ma pełną kontrolę nad miastem Sabatu zwanym czasem Archidiecezją. W mieście istnieją schronienia komunalne sabatu, otwarte dla każdego członka sekty- główne schronienie komunalne jest zarazem schronieniem Arcybiskupa. Arcybiskupi decydują o działalności Sabatu na terenie swojego miasta i o podejmowaniu walki z Camarillą. Najsłynniejszym Arcybiskupem był pochodzący z 6- tej generacji Lasombra Ambrosio Luis Moncada, arcybiskup Madrytu obdarzony Prawdziwą Wiarą.

W miastach Sabatu istnieją także podlegający arcybiskupowi Biskupi. Pomagają oni w utrzymywaniu porządku w poszczególnych dzielnicach miasta. Sfory mogą, ale nie muszą, wykonywac poleceń biskupa. Traca jednak w ten sposób jego przychylność i mogą być posądzeni o nielojalność względem Sabatu.

Najniżej w hierarchii Sabatu stoją Kapłani. Pomagają oni w administrowaniu poszczególnymi sforami i są zobowiązani do przeprowadzania rytułałów Sabatu. Najczęściej podążają Ścieżką Kaina. Kapłani są zwykle zdolnymi przywódcami, jednak nie zawsze jedynymi liderami sfory. Każda sfora jest zobowiązana do posiadania Kapłana w swoich szeregach.


Ventrue1.
komentarz[11] |

Komentarze do "Hierarchia"Musisz być zalogowany aby móc oceniać.


© 2000-2007 Elixir. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by Corwin Visual
Engine by Khazis Khull based on jPortal
Polecamy: przeglądarke Firefox. wlepa.pl


   Sonda
   Co chciałbyś znaleźć w Elisium?
WoD 2.0
inne podsystemy
więcej artykułów
opowiadania
dyscypliny
historię/politykę
humor
Musisz być zalogowany aby móc głosować.

   Top 10
   O dramie słów...
   Cytaty i wypo...
   Wampir na sre...
   Więzy Krwi
   Podręczniki- ...
   Szpitalik
   Tremere
   Ventrue
   Artur Lafayette
   Zaćmienie - s...

   Statystyki
userzy w serwisie:
gości w serwisie: 0

   ShoutBox
Strona wygenerowana w 0.041630 sek. pg: